Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού του Υπουργείου Υγείας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος E-Bug και αποτελείται από δύο βιβλία με τίτλο: «Οι μαθητές στη χώρα των μικροβίων» και «Γνωρίζω και αντιμετωπίζω τα μικρόβια», τα οποία απευθύνονται αντίστοιχα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο.

Tags: