Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2006-2008