Άδεια εισόδου σε σχολικές μονάδες

Επιτρέπεται η είσοδος επιλεγμένων προπονητών-καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών για το άθλημα του Κλασικού

Αθλητισμού.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τον πίνακα με πίνακας με τους προπονητές της Ομοσπονδίας.

Tags: