Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος

Σας γνωρίζουμε ότι έχει εγκριθεί η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος: «Ο μικρός Τουρίστας ? Μια βαλίτσα ταξιδεύει» για το σχολικό έτος 2016-2017, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο

Tags: