Έγκριση ενημέρωσης για τις επισκέψεις-ξεναγήσεις στο Μουσείο Πετρολογίας-Ορυκτολογίας του ΕΚΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η ενημέρωση των σχολείων Α?/θμιας και Β?/θμιας Εκπ/σης σχετικά με τις επισκέψεις-ξεναγήσεις στο Μουσείο Πετρολογίας-Ορυκτολογίας του ΕΚΠΑ. 

Δείτε τις προϋποθέσεις επίσκεψης. 

Tags: