3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Η Θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο» στην Ξάνθη ? 18-19 Μαρτίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανώλης Ανδρόνικος» διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Η Θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο» στις 18 και 19 Μαρτίου 2017 στην πόλη της Ξάνθης. Το Μαθητικό Συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων με το με αρ. πρ. 628/20-12-2016 έγγραφό της.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: