Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ Καρπενησίου του Λυκείου Ραπτοπούλου