Ανακοίνωση σεμιναρίων του προγράμματος Pestalozzi 2017

Σας ενημερώνουμε ότι για τα επιμορφωτικά σεμινάρια που ανακοινώθηκαν μέχρι και τις 20.1.2017 από το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους (http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/registration).

Δείτε την ανακοίνωση και την προκήρυξη

Tags: