Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT θα υλοποιήσει εκστρατείες ενημέρωσης για σειρά θεμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με εκδηλώσεις και ομιλίες στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και με τη διανομή σχετικού εντύπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το συνοδευτικό αρχείο

Tags: