Επικαιροποιημένη πρόσκληση συμμετοχής σε βιωματικά εργαστήρια