Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικό σεμινάριο-1ο Περιφερειακό Δίκτυο Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

Δείτε πληροφορίες για το επιμορφωτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου στη Χαλκίδα στο σχετικό έγγραφο

Tags: