ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΥΤ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & Λ.Τ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΣΩΧΩΡΙΟΥ