ΕΠΕΙΓΟΝ! Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ

Παρακαλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοι που μισθοδοτούνται απο την ΔΔΕ Ευρυτανίας να αποστείλουν στην υπηρεσία μας μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΙΚΑ)το αργότερο έως την Δευτέρα 13-3-2017.

Tags: