ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ