ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΦΟΥΡΝΑ