Ενημέρωση των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων για την οργάνωση από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρείας έκθεσης ζωγραφικής/σκίτσου με θέμα ?Παιδί και κάπνισμα?

Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ, Ποταμιάνου 6 Τ.Κ 115 28 Αθήνα τηλ. 2107258003-8, Fax 2107226139, email: geohcs@hcs.gr, info@hcs.gr) οργανώνει έκθεση ζωγραφικής/σκίτσου με έργα μαθητών των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης της χώρας.

Πρόκειται για μια σειρά δράσεων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, οι οποίες εντάσσονται στην κοινή προσπάθεια όλων των Ευρωπαϊκών Καρδιολογικών Εταιρειών να καταστήσουν την παγκόσμια ημέρα διακοπής του καπνίσματος (31η Μαΐου 2017) αποκορύφωμα της πρωτοβουλίας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και του ευρύτερου κοινού σε σχέση με το τεράστιο πρόβλημα του καπνίσματος.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: