ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΤ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ