Ενημέρωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Xenios Zeus

Σας υποβάλλουμε συνημμένα Δελτίο Τύπου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο αφορά στο πρόγραμμα Xenios Zeus που υλοποιεί η ανωτέρω Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, βασική δράση ΚΑ2 «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών».

Δείτε την ενημερωτική επιστολή και το δελτίο τύπου. 

Tags: