Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος

Σας γνωρίζουμε ότι τα «Προγράμματα Μαγνήτες» με Επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Συμεών Ρετάλη, Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πληρούν τους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς όρους και εγκρίνεται η διεξαγωγή των τριών επιμέρους προγραμμάτων, ήτοι:

1. Οι μαθητές γίνονται δημιουργοί των δικών τους Kinect παιχνιδιών

2. Κατασκευάζοντας το έξυπνο σπίτι με την πλακέτα Intel Galileo

3. Οι μαθητές κατασκευάζουν και προγραμματίζουν το δικό τους ρομπότ

κατά το σχολικό έτος 2016-2017 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

? Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Γενικού Λυκείου που παρακολουθούν το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» και Β΄ Γενικού Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ».

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: