Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ για το Μεταλυκειακό έτος ? Τάξη Μαθητείας

Σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας δείτε το έγγραφο

Tags: