ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της ΔΔΕ Ευρυτανίας που επιθυμούν να αναγνωρίσουν τυχόν προϋπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4452/2017 ( ΦΕΚ 17/τ.Α./ 15-2-2017), να καταθέσουν στην υπηρεσία μας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 35527/Ε2/3-3-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ. 

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί  στην υπηρεσία μας πριν την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου δεν θα εξεταστούν.

Για την διευκρινιστική εγκύκλιο πατήστε εδώ

Tags: