Γνωμοδότηση για παιδαγωγική καταλληλότητα ταινίας

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) γνωμοδότησε θετικά με το με αρ. πρωτ. 7/16-02-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, σχετικά με την προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «ΕΞΟΔΟΣ 1826»,.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: