Έγκριση Εκπαιδευτικού και Ενημερωτικού υλικού για την σχολική ασφάλεια και υγιεινή

Έχοντας υπόψη το υπ. αρ. πρωτ. 15/12-05-2016 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την παιδαγωγική καταλληλότητα ενημερωτικών δράσεων και σχετικού εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για την σχολική ασφάλεια και υγιεινή, εγκρίνεται η ανανέωση υλοποίησή τους, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον το εν λόγω υλικό παραμένει το ίδιο με το σχολικό έτος 2016-2017.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: