Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος της documenta 14 «Ερμηνείες Υλικών»

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το υπ? αριθμ. 7/16-02-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το χρονικό διάστημα 24 Απριλίου έως 15 Ιουνίου 2017 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της documenta 14 «Ερμηνείες Υλικών» στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η συμμετοχή σε αυτό είναι προαιρετική και δωρεάν.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: