Γνωμοδότηση για παιδαγωγική καταλληλότητα DVD

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της γνωμοδότησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 7/16-02-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται η προβολή τους εκτός σχολικών χώρων (σε κινηματογράφους), σε μαθητές/τριες Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κάτωθι DVD:

Α) ΒIBLIOTHECA ALEXANDRINA 2000 (74΄)

Β) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑ (96΄)

Γ) ΘΕΪΚΗ ΚΡΗΤΗ (84΄)

Δ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΜΠΑΣ (1830-1900), ΜΑΙΚΗΝΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (47΄)

Ε) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ (1816-1888), ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (38?)

ΣΤ) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ (1809-1898), ΜΙΑ ΘΡΥΛΙΚΗ ΗΡΩΙΔΑ (26?)

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: