Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος Οδικής Ασφάλειας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας με τίτλο «Μάτια ανοιχτά στο δρόμο» της Α.Ε. «Αττικές διαδρομές», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου εντός και εκτός Αττικής (δίωρο σεμινάριο και διαδικτυακή εκπαίδευση αντίστοιχα), για το σχολικό έτος 2016-2017.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: