Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί το εκπαιδευτικό υλικό και τις εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής -«ΔΙΑΤΡΟΦΗ» «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», το οποίο έχει σχεδιαστεί από το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής & Εργασιακής Ιατρικής και απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως παιδαγωγικά κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών στους οποίους απευθύνονται, για το σχολικό έτος 2016-17.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: