Διοργάνωση εθνικού τμήματος Μαθητικού Διαγωνισμού Πειραμάτων Χημείας ?CHEMISTRY REDISCOVERED?, μέσω του οποίου η Ελλάδα θα συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό»

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) είναι ΝΠΔΔ (νόμος 1804/88), θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους για θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης και εκπροσωπεί περισσότερους από 15.000 Χημικούς, εκπροσωπεί δε την Ελλάδα σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με την Χημεία, όπως η IUPAC, EURACHEM, EUCHEMS.

Στο πλαίσιο των διεθνών εκπροσωπήσεων η ΕΕΧ δέχθηκε μία πρόσκληση από την EYCN/EuCHEMS, δηλαδή το τμήμα νέων Επιστημόνων να αναλάβει τη διενέργεια του εθνικού διαγωνισμού πειραμάτων με τον τίτλο: «CHEMISTRY REDISCOVERΕD», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Χημείας μεταξύ των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης http://www.euchems.eu/chemistry-rediscovered-european-competition/.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο, στην προκήρυξη. Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή. 

Tags: