Συνέδριο: «Αξιοποιώντας τα μουσεία, τα τοπία μνήμης και τους γεώτοπους για την εκπαίδευση του πολίτη στον 21ο αιώνα»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συνδιοργανώνουν τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής  Αγωγής  και Εκπαίδευσης. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θήβα (Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Θηβαίων) στις 12 έως 14 Μαΐου 2017 με θέμα:

«Αξιοποιώντας τα μουσεία, τα τοπία μνήμης και τους γεώτοπους για την εκπαίδευση του πολίτη στον 21ο αιώνα»

Το Συνέδριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε Στελέχη της εκπαίδευσης, σε Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον για τις θεματικές του Συνεδρίου, σε φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ, Αρχαιολόγους, Μουσειολόγους και Μουσειοπαιδαγωγούς, γονείς άλλους Φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ΥΠ.ΠΟ, σε γονείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο  που  θέλει  να  συμβάλλει  με  ένα  γόνιμο προβληματισμό  σε  σχέση  με  το  κεντρικό  θέμα  και  τις  θεματικές  του συνεδρίου. 

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο και στην πρόσκληση

Tags: