Δημοσίευση Φ.Ε.Κ.: «Τροποποίηση της υπ? αριθμ. 133381/Δ4/12-08-2016 (Β΄ 2627) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια»

Σας ενημερώνουμε ότι, έχει δημοσιευτεί σε Φ.Ε.Κ. η Υπουργική Απόφαση την οποία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου με αριθμ.: 1542/τ. Β΄/04-05-2017.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: