Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ

Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21.04.2017 με θέμα ?Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)? και

Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ2/65926/Δ4/21.04.17 με θέμα ?Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ2/88938/Δ4/ 01-06-2016 (Β? 1567) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α? Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β? Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α? 83)», όπως ισχύει, ως προς το χαρακτηρισμό μαθημάτων Επιλογής της Α? τάξης και ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Τομέων Εφαρμοσμένων Τεχνών και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β? τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.?.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: