Ανανέωση έγκρισης υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων από το Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S. για το Σχολικό Έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης α) «Δράση για Κλίμα!», β) «Εξοικονόμηση Νερού στα Σχολεία-Watersave», γ) «Προστασία των θαλάσσιων & παράκτιων οικοσυστημάτων-Save the MED», δ) Επαναχρησιμοποίηση Νερού, ε) «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ : Το αποτύπωμα των επισκεπτών στις ακτές» και στ) «Λέμε Αντίο στην Πλαστική Σακούλα» από το δίκτυο Μεσόγειος SOS, σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Α?/θμιας και Β?/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-18, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που εγκρίθηκε με τα υπ? αρ. 139516/Γ7/18-11-2010, 37812/Γ7/13/4/2011, 158009/Γ7/13-12-2012, 31977/Γ7/05-03-2014 και 209843/Δ2/8-12-2016 έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., δεν έχει υποστεί καμία τροποποίηση και παραμένει το ίδιο.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: