Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών δράσεων σε σχολικές μονάδες

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί η συνέχεια των προγραμμάτων κατά το σχολικό έτος 2017-18 και την είσοδο μελών της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.) σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών σε θέματα: Α΄ Βοηθειών, Βασικών αρχών πυροπροστασίας και Βασικών αρχών προστασίας από σεισμούς.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: