Δημοσιοποίηση ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οι με αριθμ. α) Φ.253/74037/Α5/2017 και β) Φ.253/74004/Α5/2017 Υπουργικές Αποφάσεις, στο ΦΕΚ 1654 τ. Β?,  με τις οποίες τροποποιούνται η με αριθμ.  Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β?) και η με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β?) αντίστοιχα Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στην ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία, με το Παλαιό και το Νέο Σύστημα.

Σας επισημαίνουμε  ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν στη μετονομασία του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ σε Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

 

Tags: