Ανακοίνωση ονομαστικά Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

Από το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώνονται ονομαστικά οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και τα οργανικά κενά ανά κλάδο και σχολείο που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις.

πίνακας

έγγραφο

Tags: