Ενημέρωση Γυμνασίων για τις εκστρατείες ECOMOBILITY και FREE MOBILITY 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018, θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «ECOMOBILITY, Οικολογική Μετακίνηση 2017-18», που τέθηκε, με το με αρ. πρωτ. 75168/Δ2/08-05-2017 έγγραφο, υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το πρόγραμμα το οποίο διοργανώνεται από τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY με τη συμμετοχή Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών και Κοινωνικών Φορέων, εστιάζει στην περιβαλλοντική διάπλαση των εφήβων και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, επενδύοντας στην ανεμπόδιστη και ελεύθερη μετακίνηση, καθώς και στον προσανατολισμό για τις Πράσινες Μεταφορές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της περιβαλλοντικής εικόνας στις πόλεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Γ? Τάξης των Γυμνασίων όλης της χώρας.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: