Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01-Θεολόγων, ΠΕ02-Φιλολόγων, ΠΕ03-Μαθηματικών, ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής