Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α? 224), όπως ισχύουν

Σας ενημερώνουμε ότι την 19η Μαΐου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4472/2017 (Α΄ 74), με το άρθρο 100 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224).

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: