Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, Οικονομολόγων , Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι.-ΚΑΤΕΕ , Πληροφορικής για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες σε προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ., καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των παρακάτω κλάδων/ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν στην ανωτέρω Υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2017-2018 να υποβάλουν αίτηση από 29/6/2017 έως και 7/7/2017. Οι προσφερόμενες θέσεις ανέρχονται συνολικά σε επτά (07).

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: