Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία»

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 24/08-06-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία (Speak Truth to Power)» που υλοποιείται από το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκεια).

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: