Διευκρινίσεις σχετικά με τη θητεία των προϊσταμένων διθέσιων, τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων π/βάθμιας,δ/βάθμιας εκπαίδευσης και εργ/κών κέντρων και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: