Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος «Προσφυγικές ροές, ανθρώπινα δικαιώματα και διαπολιτισμικότητα»

Εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού με τίτλο «Προσφυγικές ροές ανθρώπινα δικαιώματα και διαπολιτισμικότητα» σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 5 έως 18 ετών και η πραγματοποίηση του είναι προαιρετική και δωρεάν.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: