ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι υποψήφιοι Διευθυντές καλούνται να καταθέσουν στην υπηρεσία Αίτηση - Δήλωση προτίμησης σχολικής μονάδας έως αύριο 25-7-2017 αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με FAX.

Δείτε τον τελικό πίνακα μετά από τις ενστάσεις και τη δήλωση προτίμησης.

 

Tags: