Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΠΕΚ Λαμίας για συμμετοχή σε πρόγραμμα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Γενικά Λύκεια σχετικά με την υλοποίηση δημιουργικών εργασιών

Το ΠΕΚ Λαμίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και τους σχολικούς Συμβούλους της Δ/θμιας Εκπ/σης θα πραγματοποιήσει επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Γενικά Λύκεια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την υλοποιήση των δημιουργικών εργασιών.

Δείτε περισσότερα στη σχετική πρόσκληση

Tags: