Δηλώσεις τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και όσων βρίσκονται στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί , εφόσον το επιθυμούν, καθώς και  οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται λειτουργικά κενά όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο πίνακα .  

Λειτουργικά υπεράριθμοι είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας οργανικά υπεράριθμοι κατά την διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων τον Ιούνιο 2017 και δεν έγινε άρση της υπεραριθμίας τους, καθώς και οι Καλογριανίτου Μαρία κλ.ΠΕ03 του Γυμνασίου Δυτ. Φραγκίστας  και  Φλωράκης Ιωάννης κλ. ΠΕ11 του Γυμνασίου ?Λ.Τ. Κερασοχωρίου.

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα υποβάλλονται στη ΔΔΕ Ευρυτανίας μέχρι την Δευτέρα 4-9-2017 και  ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τον πίνακα κενών

 

Tags: