ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΛ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

Πίνακας

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από σήμερα έως και την Παρασκευή 8/9 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της ΔΔΕ Ευρυτανίας.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων Παρασκευή 8/9

  • Πυργολιού Χρυσούλα ώρα 11.30
  • Καραγκούνης Λάμπρος ώρα 12.00

Στις 8/9 θα γίνει ανάρτηση του τελικού αξιολογικού πίνακα. Οι υποψήφιοι θα μπορούν μέχρι τη Δευτέρα 11/9 και ώρα 13.00 να υποβάλουν ένσταση σε αυτόν. 

 

Tags: