Επιμορφωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες θα διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις επιμορφωτικές συναντήσεις που θα διοργανώνονται από τους/τις Σχολικούς/ές Συμβούλους κλάδου ΠΕ04 και τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι/ες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους/τις Σχολικούς/ές Συμβούλους κλάδου ΠΕ04, τους/τις Υπεύθυνους/ες των οικείων Ε.Κ.Φ.Ε. και τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να προγραμματίσουν τη διεξαγωγή των συναντήσεων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: