Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ30, στην Πράξη «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία ? Τάξεις Υποδοχής, για το σχολικό έτος 2017-2018»

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, προσκαλεί τους υποψηφίους για πρόσληψη (από τον οριστικό πίνακα κατάταξης) αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών), οι οποίοι επιθυμούν να προσληφθούν στην Πράξη Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία ? Τάξεις Υποδοχής, για το σχολικό έτος 2017-2018», να υποβάλλουν από 14/09/2017 έως και 15/09/2017 δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση στις σχολικές μονάδες που θα βρείτε στο σχετικό έγγραφο

Tags: