Λογοτεχνικοί και μουσικοί Διαγωνισμοί της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για την τρέχουσα σχολική χρονιά λογοτεχνικούς και μουσικούς Διαγωνισμούς για μαθητές Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων. Το ΙΕΠ σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 32/03-08-2017 αυτού, γνωμοδοτεί θετικά για τη συμμετοχή των μαθητών στους παραπάνω Διαγωνισμούς. Επισυνάπτονται στο παρόν οι προκηρύξεις των παραπάνω Διαγωνισμών.

Δείτε την προκήρυξη του λογοτεχνικού και του μουσικού διαγωνισμού αντίστοιχα. 

Tags: