Έγκριση διεξαγωγής του 21ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Αθήνας (21st Athens Model United Nations)

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του 21ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Αθήνας (21st Athens Model United Nations) που θα πραγματοποιηθεί στις 2, 3 και 4 Μαρτίου 2018, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Novotel.

Δείτε το σχετικό έγγραφο, το συμβόλαιο ασφάλειας, το ενημερωτικό έγγραφο και το πρόγραμμα της συνόδου. 

Tags: